Atatürk Matematik ve Fen Olimpiyatları

İlköğretim çağındaki çocukların, matematik ile fen bilimleri derslerine yönelmelerini ve bu konuda ülkenin mevcut eksiğinin tamamlanmasını sağlamak üzere Er-Bakır Fen Lisesi yönetimi ile öğretmenlerinin katkıları ve Erikoğlu Yatırım’ın maddi desteği ile yapılan bu organizasyon, Millî Eğitim Bakanlığı ve Denizli Valiliği tarafından desteklenmektedir.

İlk defa 2006 yılında düzenlenen bu etkinliğin temel amacı ülkenin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.