Atık Su Arıtma Tesisi

1992 yılında hizmet vermeye başlamış olan atık su arıtma tesisi, günde 40 m³ atık su işleme kapasitesine sahiptir.

Tesiste 2 kademeli kimyasal çöktürme işlemi yapılmaktadır. 1. kademede, ağır metal iyonlara sahip atık suların PH’ı 1,5-2 den 6,5-7’lere çıkarılmakta ve arsenik/antimon gibi ağır metal iyonları demirarsenat olarak çöktürülmektedir. Bu işlemler bitikten sonra atık su filterpresten geçirilmektedir. Filterpreste çamur kalmakta, filtrelerden geçen yarı arıtılmış su ise ara depoya verilmektedir. Buradan pompa aracılığıyla alınan yarı arıtılmış atık su ikinci bir işleme tabi tutulmaktadır: Yüksek PH’da çöken Ni, Cu, Zn gibi ağır metal iyonlarını çöktürmek için PH 11’e çıkarılmakta ve bu ağır metal iyonları çöktürülmektedir. Tekrar filterpresten geçirilerek, suyun PH’ı 6-9 arasında ayarlanarak havuza verilmekte, buradan ağaç sulamak için bahçeye pompalanmaktadır.

Arıtma tesisinde arıtılan su, metal iyonlarından arındırılmış olup çevreye hiçbir zarar vermemektedir: Arıtılmış suyun depolandığı havuzda balıkların yaşaması ve suyun bahçe sulamada kullanılması buna verilebilecek en iyi örneklerdir.

Deşarj İzin Belgesi olan tesisin içinde ayrı bir ünitede emülsiyon yağlarını parçalama tesisi de  bulunmaktadır. İşletmeden çıkan atık emülsiyonlar burada işleme tabi tutularak yağ ve su fazları olarak ayrıştırılmakta, böylelikle çevreye hiçbir zararlı atık atılmamaktadır.

* Bacalarla ilgili olarak: Firmamız A Grubu Emisyon İzin Belgesine de sahiptir.