İnsan Kaynakları

Şirketlerimizi geleceğe ancak çalışanlarımız ile taşıyabileceğimize inanıyor, bu nedenle, bireysel gelişim planlaması temelinde hareket ederek nitelikli ve kaliteli bireyler yetiştirmeyi arzuluyor; bu arzumuzun da başta şirket yöneticilerimizin olmak üzere, tüm çalışanlarımızın çabalarıyla gerçekleşebileceğine inanıyoruz.

Bu bakış açımızla, holding ve şirketlerimizde başarı odaklı ve birbirini destekleyen bir kurum kültürü oluşturarak insan kaynakları sistemlerinin kurulması ve bunun sonucunda da var olan barışçı, huzurlu, güvenli çalışma ortamının geliştirilerek sürdürülmesi insan kaynakları anlayışımızın temelidir.

İnsan kaynakları ve şirket organizasyonlarımızı geliştirip toplam kalite yönetimini şirketlerimizde bir yaşam biçimine dönüştürmek en önemli hedeflerimizdendir. Bu sebeple şirketlerimizdeki insan kaynakları departmanları, değişimin öncüsü olmalıdır. İnsan kaynaklarımızın değerlendirilmesindeki önceliğimiz, mevcut çalışanlarımızın gelişimine katkıda bulunmaktır.

Bizimle çalışan herkesin öncelikle Erikoglu Yatırım Holding’in bir üyesi olduğunun bilincinde olmasını ve bundan gurur duymasını istiyoruz.

İlk günden eğitmeye başladığımız, aramıza yeni katılan tüm çalışanlarımızın kişisel gelişimlerini, performans değerlendirme ve kariyer planlaması gibi yöntemlerle izliyor, böylelikle birbirimize katabileceğimiz değerleri artırmayı hedefliyoruz.