Sosyal Sorumluluk

Erikoğlu Yatırım Holding,

» her alanda yaşam kalitesini yükseltmeyi,
» bölgesel kalkınmayı,
» toplumsal yaşamı kolaylaştırmayı,
» yatırım ve üretimlerinin bütün evrelerinde çevreyi korumayı ve ona yatırım yapmayı,
» yeni doğal alanlar yaratmayı,
» eğitimin her alanına katkıda bulunmayı,
» insan yaşamının değerli olduğu anlayışıyla sağlık alanını desteklemeyi,
» kültür varlıklarının korunarak gelecek nesillere aktarımını ve böylelikle kültür yitimini önlemeyi,

hem iç hem de dış çevreye yönelik olarak uygulamayı amaçlamaktadır.